ROZWÓD – to już jest koniec!

W 2020 roku zawarto 145 tysięcy małżeństw, czyli o ponad 38 tysięcy mniej niż rok wcześniej – szacuje Główny Urząd Statystyczny. Jak wynika z opublikowanego raportu, w zeszłym roku rozwiodło się ponad 50 tysięcy par. Najczęściej pary decydują się na rozwód między 5 a 7 rokiem małżeństwa. A więc 1/3 małżeństw w Polsce kończy się rozwodem.

Zauważalny spadek w 2020 roku w liczbie zawieranych małżeństw oraz orzeczonych rozwodów wynika z ograniczeń i restrykcji wdrażanych w związku z pandemią koronawirusa, w tym obostrzeń sanitarnych dotyczących organizacji ślubów i wesel oraz czasowo ograniczanej działalności sądów, a tym samym z odwoływaniem rozpraw rozwodowych. Natomiast z początkiem roku 2021 nastał zauważalny wzrost składanych pozwów rozwodowych. Czy pandemia koronawirusa mogła mieć na to wpływ? Jak najbardziej.

Na początku pandemii, w momencie gdzie wszystko zostało zamknięte, ludzie zaczęli pracować zdalnie. Centrum naszego życia stał się dom. Nie zawsze dom – miejsce które winno kojarzyć się z miłością, spokojem, bezpieczeństwem, takie było. W wielu rodzinach, moment w którym ludzie spędzali ze sobą zdecydowanie więcej czasu niż dotychczas – okazał się momentem kulminacyjnym. W którym okazało się, iż małżonkowie orientowali się, że mieszkają z obcą sobie osobą. Co raz mniej rozmów, a co raz więcej kłótni, niedomówień, żali, uzależnień. Zaczęli dostrzegać cechy małżonka, których być może nie dostrzegali wcześniej, bo mieli okazję wyjść z domu albo pracowali poza domem lub widywali się ze znajomymi i przyjaciółmi. Takie sytuacje prowadziły ludzi do podjęcia decyzji o rozwodzie.

Rozwód – co oznacza?

Rozwód jest to rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd.

Chcesz się rozwieść? Musisz spełnić dwa warunki.

  • Nastąpił zupełny rozpad pożycia

Oznacza to, iż małżonków nie łączy już więź fizyczna, psychiczna i gospodarcza

  • Nastąpił trwały rozpad pożycia

Występuje on wtedy kiedy rozpad jest ostateczny i nieodwracalny. Przepisy nie stanowią o ramach czasowych, które określałyby czy rozpad pożycia jest trwały. W praktyce jest to zazwyczaj okres 6 miesięcy, ale w każdym przypadku należy jednak brać pod uwagę całokształt okoliczności sprawy.

Przeszkody w orzeczeniu o rozwodzie – istnieją?

Jeśli pomimo wystąpienia obu przesłanek rozwodowych pojawi się choćby jedna z tzw. przeszkód rozwodowych, sąd nie zgodzi się na rozwód.

Mowa tu o:

  • dobru wspólnych, małoletnich dzieci,
  • braku zgody współmałżonka niewinnego rozpadu pożycia
  • sprzeczności z zasadami współżycia społecznego np. ciężka choroba współmałżonka

Pozew- jak i gdzie go złożyć?

Pozew składamy w Sądzie Okręgowym. Właściwym dla miejsca zamieszkania małżonków. Pozew powinien zawierać: dane małżonków, dane pełnomocnika (jeśli małżonkowie decydują się na jego pomoc), wskazanie żądania ( rozwód z orzeczeniem winy czy też bez orzekania o winie za rozpad małżeństwa), dane świadków ( jeśli tacy zostaną wskazani) oraz uzasadnienie pozwu, czyli przedstawienie swoich argumentów potwierdzających zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Dodatkowo można przygotować dokumenty takie jak: wszelkiego rodzaju pisma, wyniki obdukcji, wydruk treści rozmów, smsów, korespondencję mailowa, notatki policji, kuratora, asystenta środowiskowego, zestawienia kosztów, jakie są ponoszone na utrzymanie małoletniego dziecka. Wszystko to co pozwoli na uzasadnienie wniosku.

Opłata sądowa

Aktualnie opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Aczkolwiek istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Konieczne w tym celu jest złożenie oświadczenia o zarobkach, stanie rodziny i wydatkach.

Istnieje również możliwość ustanowienia w sprawie pełnomocnika z urzędu. Niezależnie od tego czy we wniosku o rozwód wskazane jest wnioskowanie o orzeczenie winy, nie tylko powód może złożyć taki wniosek. Taka możliwość przysługuje również pozwanemu. Może to okazać sie szczególnie ważne np. w sprawach o rozwód z orzekaniem władzy rodzicielskiej, ustaleniem kontaktów z dzieckiem czy podziałem wspólnego mieszkania. W takich sytuacjach pomoc prawnika jest nieodzowna.

Ile trwa postępowanie rozwodowe?

Najczęściej od dnia wniesienia pozwu do pierwszej rozprawy sądowej upływa okres 2-3 miesięcy. Jeśli małżonkowie są ze sobą zgodni, sąd może orzec już na pierwszej rozprawie rozwód. Natomiast jeśli w sprawie występują sporne okoliczności wymagające wyjaśnienia, postępowanie może trwać znacznie dłużej. Aczkolwiek przeważnie jest to maksymalnie 2 lata.

Jakie są skutki prawomocnego wyroku sądowego?

– prawo do zawarcia nowego małżeństwa

– zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej

wykluczenie z kręgu spadkobierców ustawowych

– powstanie uprawnienia do żądania alimentów

– zmiana zasad sprawowania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów ze wspólnymi dziećmi

– możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska

Z kolejnych wpisów będą mogli Państwo dowiedzieć się w jaki sposób można rozwiązać kwestię alimentów na małoletnie dzieci, jak ustalić władzę rodzicielską a także w jaki sposób podzielić majątek wspólny.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *