Ewelina Świerczek - Żurek

Zapraszam do kontaktu!

Członek Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
Studia doktoranckie – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Aplikacja adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Studia magisterskie – Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zdobyte wykształcenie połączone z chęcią niesienia pomocy i samozaparciem, to czynniki które przełożyły się na otwarcie własnej kancelarii.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, od samego początku starając się wypracować prawidłowe relacje z każdym klientem. W powierzonych mi sprawach zachowuje dyskrecję, do czego zobowiązuje mnie zaufanie klientów, a także kodeks i etyka zawodowa. Działam elastycznie i dostosowuje zakres podejmowanych działań do preferencji klienta, a także specyfiki danej sprawy.

Dowiedz Się Czegoś Więcej


Bogata wiedza i doświadczenie. Wszystko to spisane dla Ciebie aby ułatwić Ci podjęcie decyzji oraz pomóc Ci zrozumieć wszystkie niuanse prawne i nie tylko.


15 lipca 2021

Służebność to prawo osoby do korzystania z nieruchomości, która jest własnością innej osoby. Ogranicza ona własność przez to, że obciąża cudzą nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości albo zaspokojenia potrzeb innej niż właściciel osoby.

Służebność gruntowa to rodzaj obciążenia nieruchomości, wpisywany do księgi wieczystej. To np. prawo przejazdu przez cudzą nieruchomość. Obciąża ona każdego właściciela nieruchomości – zatem sprzedaż obciążonej […]
25 maja 2021

ROZWÓD-KREDYT- I CO TERAZ?

Sądowne zakończenie związku małżeńskiego oraz późniejszy podział majątku wspólnego nierzadko nie oznaczają całkowitego zakończenia wspólnych spraw byłych małżonków. Do jednej z takich spraw zaliczyć można zobowiązanie […]
16 kwietnia 2021

Co dalej z naszym majątkiem?

Wspólność majątkowa powstaje w momencie zawarcia małżeństwa. Oznacza to, że majątek powstały w trakcie związku małżeńskiego jest wspólną własnością małżonków,  którzy posiadają do niego równe prawa. […]