Oferta

Porada Prawna

Analiza zagadnienia prawnego z uwzględnieniem stanu faktycznego, orzecznictwa sądowego i aktualnych przepisów.

Prowadzenie Sprawy

Obejmuje sporządzenie pism i reprezentację w każdym stadium sprawy np. przed instytucją, czy urzędem.

Mediacja

Możliwość rozwiązania sporu w drodze negocjacji popartych argumentami prawnymi oraz ewentualne zawarcie korzystnej ugody

Negocjacje

Pomoc przy ustalaniu warunków na etapie przedsądowym, a także zawieraniu umów i porozumień. Aktywne doradztwo przy ocenie dokumentów

Sporządzanie pism

Przygotowanie pism na etapie przedsądowym i odpowiedzi na otrzymane dokumenty. Opracowanie pism procesowych i projektów umów.

Egzekucja roszczeń

Egzekucja polubowna lub przymusowa oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem sądowym

Celem zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej swoich Klientów, Kancelaria współpracuje z doświadczonymi adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi oraz tłumaczami przysięgłymi, psychologiem, biurem ubezpieczeniowym oraz geodetą.