Ewelina Świerczek - Żurek

Adwokat i Mediator Sądowy


Podane powyżej kwoty są kwotami netto i powinny być powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23 %.


Zlecenie jednej z powyższych usług tworzy kartę stałego klienta, a karta ta każdego jej posiadacza uprawnia do 10 % zniżki przy kolejnym skorzystaniu z oferty Kancelarii. Istnieje możliwość rozłożenia należnego wynagrodzenia na raty.

 
HONORARIUM ZA USŁUGI PRAWNE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA SKOMPLIKOWANIA SPRAWY ORAZ CZASU PRACY NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZLECENIA.

KLIENT JEST INFORMOWANY O CENIE ZA USŁUGĘ PRZED JEJ WYKONANIEM.

POWYŻSZE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW PROWADZENIA SPRAWY, TO JEST M.IN. OPŁAT SĄDOWYCH, KOSZTÓW DOJAZDU NA ROZPRAWY CZY KORESPONDENCJI.

Mediacje Sądowe


Kierowane z sądów okręgowych i rejonowych, na podstawie postanowienia, ceny uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 20.06.2016r. Dz. U. Poz. 921 w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.Prawa majątkowe

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. Jedno posiedzenie trwa do 2h.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych. Jedno posiedzenie trwa do 2h.

Adwokat i Mediator Sądowy

Mediacje Pozasądowe


Zgłaszane przez osoby prywatne, firmy, instytucje, na podstawie umowy zawartej z mediatorem.