Ewelina Świerczek - Żurek

Zapraszam do kontaktu!

Studia doktoranckie – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Aplikacja adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Studia magisterskie – Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zdobyte wykształcenie połączone z chęcią niesienia pomocy i samozaparciem, to czynniki które przełożyły się na otwarcie własnej kancelarii.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, od samego początku starając się wypracować prawidłowe relacje z każdym klientem. W powierzonych mi sprawach zachowuje dyskrecję, do czego zobowiązuje mnie zaufanie klientów, a także kodeks i etyka zawodowa. Działam elastycznie i dostosowuje zakres podejmowanych działań do preferencji klienta, a także specyfiki danej sprawy.

Dowiedz Się Czegoś Więcej


Bogata wiedza i doświadczenie. Wszystko to spisane dla Ciebie aby ułatwić Ci podjęcie decyzji oraz pomóc Ci zrozumieć wszystkie niuanse prawne i nie tylko.


1 października 2020

Kiedy możemy wnieść Skargę Nadzwyczajną?

Od 2 kwietnia 2018 r. do Sądu Najwyższego można wnieść Skargę Nadzwyczajną, czyli nadzwyczajny środek zaskarżenia od wyroku kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez sąd powszechny, który […]