Kiedy możemy wnieść Skargę Nadzwyczajną?

Od 2 kwietnia 2018 r. do Sądu Najwyższego można wnieść Skargę Nadzwyczajną, czyli nadzwyczajny środek zaskarżenia od wyroku kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez sąd powszechny, który uprawomocnił się po dniu 17 października 1997 r. Wprowadzenie Skargi Nadzwyczajnej Skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego kończącego postępowanie w sprawie, w sytuacjach, jeżeli jest…