Kiedy możemy wnieść Skargę Nadzwyczajną?

Od 2 kwietnia 2018 r. do Sądu Najwyższego można wnieść Skargę Nadzwyczajną, czyli nadzwyczajny środek zaskarżenia od wyroku kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez sąd powszechny, który uprawomocnił się po dniu 17 października 1997 r. Wprowadzenie …

Kiedy możemy wnieść Skargę Nadzwyczajną? Czytaj dalej